آرشیو ماهانه

شهریور ۱۳۹۷

دریاچه گهر

درباره دریاچه گهر دریاچه گهر در نزدیکی شهرستان درود و در دامنه اشترانکوه واقع شده است. منبع تامین آب دریاچه چشمه هایی است که از کف دریاچه می جوشد و رودخانه ای را در پایین دست دریاچه ایجاد می کند. ظاهرا حدود دویست سال قبل در اثر زلزله ای…
ادامه مطلب ...