مرور برچسب

آب ملخ

آب ملخ

روستای آب ملخ در 60 کیلومتری جاده سمیرم - یاسوج واقع شده است. پس از پیمودن حدود 50 کیلومتر به سمت یاسوج، جادی خاکی از سمت چپ به سمت روستای آب ملخ می رود. آب ملخ تا جاده اصلی حدود 10 کیلومتر فاصله دارد. در جاده خاکی آب ملخ قبل…
ادامه مطلب ...