مرور برچسب

ab malakh

آب ملخ

روستای آب ملخ در 60 کیلومتری جاده سمیرم - یاسوج واقع شده است. پس از پیمودن حدود 50 کیلومتر به سمت یاسوج، جادی خاکی از سمت چپ به سمت روستای آب ملخ می رود. آب ملخ تا جاده اصلی حدود 10 کیلومتر فاصله دارد. در جاده خاکی آب ملخ قبل…
ادامه مطلب ...